Kwaliteitsbeleid – Logopediepraktijk Epe – Epe

Logopediepraktijk Epe

Kwaliteitsbeleid

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF).

Ik maak deel uit van de eerste Kwaliteitskring Apeldoorn e.o. Als kring hebben wij onze eigen website: www.logopedienetwerk.nl.

Ik ben ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor meer informatie zie: www.kwaliteitsregisterparamedici.nl.

Ik ben aangesloten bij ParkinsonNet en bied specialistische logopedische hulp aan Parkinsonpatienten.

Meer informatie hierover kunt u vinden op www.parkinsonNet.nl

Ik ben een allround opgeleid logopedist en heb zeer ruime ervaring. Om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen binnen mijn vakgebied volg ik daarom ook regelmatig na- en bijscholing.

Cliëntervaringsonderzoek (PREM logopedie) door MEDIQUEST

Ik hoor graag de ervaringen van cliënten over de door mij gegeven behandeling. Door het inventariseren van ervaringen probeer ik de kwaliteit van mijn zorgverlening optimaal te houden. Om die reden neemt de praktijk deel aan het cliëntervaringsonderzoek van Mediquest. Daarnaast nemen steeds meer zorgverzekeraars het uitzetten van een vragenlijst op in de voorwaarden van het contract dat zij sluiten met uw logopediepraktijk.
De verwerking vindt plaats door het onafhankelijke bureau Mediquest en is daarom volledig anoniem. Ik stel het zeer op prijs wanneer u de enquête voor mij invult.