De praktijk – Logopediepraktijk Epe – Epe

Logopediepraktijk Epe

De praktijk

De Heuve 29, 8162 EZ Epe
tel: 0578-627540

Ik ben Janny van den Burg, logopedist. Als logopedist houd ik mij bezig met communiceren. Alles wat te maken heeft met het begrijpen en produceren van gesproken en geschreven taal is onderdeel van het werkterrein van een logopedist. Als logopedist bied ik in mijn praktijk therapie en advies aan aan kinderen en volwassenen die problemen ondervinden bij het communiceren. Ook slikstoornissen kunnen worden behandeld.

U vindt hieronder informatie over de praktijk en over wie er werkt. Ook vindt u hier informatie over de gang van zaken in de praktijk en de manier van werken.

In Wat is logopedie geef ik u meer informatie over logopedie en leg ik uit welke problemen er kunnen zijn en hoe ik die behandel.

Verwijzing

U kunt met een verwijsbrief van uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) contact opnemen voor onderzoek of behandeling.

U kunt ook zonder verwijzing terecht voor logopedie. Dit wordt Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL) genoemd. Infomeer bij uw zorgverzekeraar of deze mogelijkheid vergoed wordt.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak DTL (directe toegankelijkheid)?

Komt u voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats. Dit is een kort vooronderzoek om te kijken of u aan het juiste adres bent, m.a.w. heeft uw klacht wel te maken met een logopedisch probleem.

Of een behandeling gestart kan worden hangt van meer factoren af. Natuurlijk van de klacht zelf. Maar mogelijk heeft u ook andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op logopedie. Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan.

Wordt de huisarts geïnformeerd?

De huisarts ontvangt de uitslag van de DTL-screening (tenzij u aangeeft dit niet te willen).

Voor uitgebreide informatie kunt u de volgende site bezoeken:

www.directnaardelogopedist.nl

Behandeling na verwijzing

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek en een onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en wordt beslist of er een behandeling volgt. Iedere behandeling duurt maximaal een half uur. In de meeste gevallen wordt er één keer per week behandeld. Een andere frequentie is ook mogelijk.

Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden, dit moet dan door uw verwijzend arts worden gemotiveerd.

Tijdens de behandeling wordt er geoefend, het is de bedoeling dat oefeningen thuis worden herhaald. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Vergoeding

Logopedische zorg wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering door uw zorgverzekeraar. Echter, de kosten voor logopedie voor volwassenen vallen echter wel onder het eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen onder de 18 jaar vallen niet onder het eigen risico.

Logopediepraktijk Epe heeft voor 2019 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Indien u een afspraak niet nagekomen bent (of niet 24 uur van tevoren heeft afgezegd) betaalt u het verzuimtarief. Het verzuimtarief is 100% van het behandeltarief en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Waarneming

Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof. De waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Het privacyreglement van de NVLF zal worden nageleefd.

Klachten

U komt voor goede hulp en begeleiding. Uw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen. Uw zorgverlener is aangesloten bij de klachten-en geschillenregeling Paramedici.

Een eerste stap bij ontevreden zijn is een gesprek aangaan met uw zorgverlener. Het is goed mogelijk dat die niet beseft dat u ontevreden bent en waarover. Er kan sprake zijn van een misverstand. Vaak leidt zo’n gesprek al tot een oplossing.

Als u toch een klacht wilt indienen, kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure.

De klachten- en geschillenregeling Paraedici biedt u een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Ga naar www.klachtenloketparamedici.nl