BELEID CORONA in de praktijk (27-03-2020)

Als praktijk volg ik inzake het corona beleid de adviezen en richtlijnen van zowel de regering, het RIVM alsook van onze beroepsvereniging de NVLF op.

Om verspreiding te voorkomen zijn steeds meer maatregelen nodig. Door de maatregel om afstand te bewaren van 1,5 meter tot elkaar zag ik mij genoodzaakt om vanaf maandag 23 maart de praktijk te sluiten.  Om de zorg te continueren heb ik gekeken naar alternatieven.

Daarom ga ik vanaf komende maandag 30 maart de logopedische behandeling daar waar mogelijk via telelogopedie voortzetten. (Telelogopedie wordt net als ‘gewone’ logopedie vergoed vanuit de Basisverzekering.) Hiervoor kunnen we, op een  afgesproken tijd, met elkaar gaan videobellen. Dit zal gebeuren via Whereby.

Zolang de situatie dit van ons vraagt zal ik de logopedische begeleiding op afstand continueren.

Zodra de situatie het toelaat om weer in de praktijk de behandelingen te kunnen voortzetten wordt dit op de website gemeld.